Privacyvoorwaarden

Gebruikersaccount voorwaarden

Door je te registreren ga je akkoord met de volgende voorwaarden: Je beschouwt De Bazuin familiekerk als je thuisgemeente, bent betrokken en staat achter de visie van De Bazuin familiekerk. Het account en de informatie in Mijn Bazuin zijn strikt persoonlijk en alleen voor persoonlijk gebruik. Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet aan derden worden gegeven en informatie niet met derden worden gedeeld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt. Aanmelden is mogelijk vanaf 18 jaar.

De Bazuin behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Mijn Bazuin geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het gebruik.

Wanneer De Bazuin familiekerk niet meer je thuisgemeente is, bij niet naleving van de voorwaarden of bij misbruik, word je account geblokkeerd of verwijderd, zo mogelijk in overleg, maar desnoods zonder opgaaf van redenen. De Bazuin behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanvraag voor Mijn Bazuin te weigeren of een account te beëindigen. Hiermee creëren we een veilige omgeving voor mensen die bij elkaar betrokken zijn.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en opgeslagen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt. De door jou verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van De Bazuin familiekerk. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en/of instellingen buiten De Bazuin familiekerk, tenzij de Wetgever anders beslist.

Beveiligingsgegevens

De Bazuin familiekerk maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij maken gebruik van een beschermde website met een eigen SSL certificaat. Het beheer en de technische ontwikkeling van onze website is in handen van kerkSPOT te Uithuizermeeden.

Inzage

Je hebt zelf toegang tot je gegevens en kunt deze eventueel wijzigen. Je kunt zelf bepalen welke gegevens zichtbaar worden en wie je gegevens mogen inzien.

Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om al je gegevens te laten verwijderen en je account op te heffen.
Richt je verzoek hiervoor aan: registratie@debazuin.info

Vragen over privacy kun je je richten aan:
De Bazuin familiekerk
Nedereindseweg 4
3438 AD NIEUWEGEIN
Email: welkom@debazuin.info