Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door De Bazuin familiekerk met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Bazuin familiekerk verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door De Bazuin familiekerk worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De Bazuin familiekerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De Bazuin familiekerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van De Bazuin familiekerk opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel De Bazuin familiekerk alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Bazuin familiekerk niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door De Bazuin familiekerk worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Bazuin familiekerk uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De Bazuin familiekerk worden onderhouden, wordt afgewezen.