Huis van Gebed

Huis van Gebed

•    Ben je op zoek naar genezing?
•    Verlang je naar vrijheid?
•    Houden levensvragen je bezig?
•    Heb je bemoediging nodig?
•    Zoek je naar God?
•    Wil je gewoon even praten?


Het Huis van Gebed is een plaats waar je terechtkunt voor gebed voor lichamelijke,
psychische, relationele en andere problemen. God is liefde.
Hij wil niets anders dan het goede voor jou. Jezus heeft de dood en al het kwaad overwonnen.
Daarom willen we graag voor je bidden in de Naam van Jezus. Hij doet wonderen!

Wanneer zijn we open?
We zijn tweemaal per maand open. Je kunt een afspraak maken of spontaan langskomen.
Je wordt hartelijk ontvangen en er is altijd koffie en thee en lekkers.
Hieronder vind je de data:

Zaterdag 6 april 2024 10:30-12:00 uur
Maandag 15 april 2024 19:30-21:00 uur
Zaterdag 4 mei 2024 10:30-12:00 uur
Maandag 13 mei 2024 19:30-21:00 uur
Zaterdag 1 juni 2024 10:30-12:00 uur
Maandag 17 juni 2024 19:30-21:00 uur
Zaterdag 6 juli 2024 10:30-12:00 uur


Hoe maak ik een afspraak?

 • klik hieronder op de knop 'Een afspraak maken' en vul het formulier in
 • bel of WhatsApp naar 06 42 44 88 46
 • mail naar huisvangebed@debazuin.info
We nemen dan contact met je op.

Een afspraak maken


Waar moet ik zijn?

Het Huis van Gebed wordt gehouden in het gebouw De Bazuin aan de Nedereindseweg 4 in Nieuwegein.
Je kunt je auto of fiets op het plein zetten.

Wat kan ik verwachten?

 • Een team van twee mensen staan voor je klaar voor een gesprek en gebed.
 • Voor een eerste gesprek met gebed plannen we maximaal een half uur. (Je kunt altijd aangeven wanneer je eerder weg wilt.
  Wanneer je langer langer wilt doorpraten, kun je een vervolgafspraak maken.)
 • Je hoeft niets te vertellen, maar kunt ook alleen vragen om gebed. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust.
 • Alles wat besproken wordt, blijft binnen het team. Wanneer het in jouw belang wordt geacht dat overleg met derden belangrijk is,
  wordt altijd eerst met je overlegd en toestemming aan je gevraagd.
 • We geloven in een levende God die vanuit Zijn liefde verlangt met ons te communiceren.
  We luisteren daarom naar Hem en geven de gedachten door die Hij ons geeft. Daarmee willen we je bemoedigen.
 • Genezing is vaak een proces. Geef niet op maar blijf kijken naar God. Je mag zo vaak terugkomen als je wilt.
 • Jij kunt zelf vaak een aantal dingen doen om je open te stellen voor het ontvangen van herstel, genezing of bevrijding.
  Het team kan je helpen en advies geven. Wat je met dit advies doet, is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid.
 • Gevoelens zijn geen leidraad voor wat God doet. Sommigen ervaren heel veel, anderen (bijna) niets.
  Maar God werkt altijd wanneer we ons vertrouwen op Hem stellen.

Genezing van God en de medische wetenschap
Het doel van God met de mens is genezing en herstel. Wij waarderen en ondersteunen de medische wetenschap, want we werken aan hetzelfde doel, namelijk je genezing. De medische wetenschap kent zijn grenzen. Bij God is niets onmogelijk. Hij heeft de mens zelf bedacht en geschapen.

Disclaimer
We zijn geen artsen of psychologen, maar gelovigen die handelen en spreken in de Naam van Jezus Christus die gestorven is en opgestaan. We geven nooit medisch advies en adviseren daarom iedereen hun genezing te laten bevestigen door een arts en alleen in overleg met hem medicatie te stoppen of af te bouwen. Het Huis van Gebed en Genezing en De Bazuin familiekerk zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor mensen die op een andere wijze hiermee omgaan.


Veelgestelde vragen
(Klik op een vraag hieronder om het antwoord te zien. Klik opnieuw op de vraag om het antwoord te verbergen.)

1. Hoe werkt Goddelijke genezing?

Genezing van God komt via de geest en is heel anders dan genezing via het medische proces. God schiep de wereld door te spreken: Hij sprak en er was licht. Jezus sprak en de storm hield op. Jezus heeft ons Zijn Naam en daarmee Zijn autoriteit gegeven.
Wij genezen geen mensen, maar spreken in de Naam van Jezus en met geloof woorden. Daarop belooft God te genezen.

Er zijn verschillende manieren waarop genezing van God kan komen. De Bijbel geeft aan dat we genezing kunnen ontvangen door op zieken de handen te leggen, door met olie te zalven of door het zieke lichaam te bevelen te genezen of een ziekmakende geest weg te sturen of door de woorden die in de Bijbel staan. Wanneer het team voor een bepaalde manier kiest, zal het team dit uitleggen en altijd eerst toestemming vragen.
Een van de manieren is door handen op iemand te leggen:
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden (Markus 16:18)

Jezus sprak ook heel vaak de ziekte aan of gaf een bevel:
En hij (Jezus) ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts en deze verliet haar. (Lukas 4:39)
Jezus zei: ‘Word ziende! Uw geloof heeft u gered!’ Meteen kon hij weer zien. God lovend, volgde hij Jezus. (Lukas 18:42-43)


In andere gevallen werd de ziekte veroorzaakt door een boze (onreine) geest en stuurde Jezus deze boze geest weg:
Hij (Jezus) bestrafte de boze geest in de jongen en die ging er meteen uit. Van dat moment af was de jongen genezen. (Mattheüs 17:18)

2. Hoe weet je dat gebed werkt?

Wanneer we met geloof in de Naam van Jezus bidden, belooft God dat we zullen ontvangen.
Wat u in mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. Als u Mij iets vraagt in mijn naam, zal Ik het doen. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Heb geloof in God. Ik verzeker jullie: wie tegen deze berg zou zeggen: kom omhoog en stort je in zee, en in zijn hart niet zou twijfelen maar geloven dat wat hij zegt, gebeurt het zal gebeuren. Daarom zeg ik jullie: bij alles waar je in je gebed om vraagt, geloof dat je het al gekregen hebt en je zult het krijgen. (Markus 11:22-24)

Wat u in mijn Naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. Als u Mij iets vraagt in mijn naam, zal Ik het doen. (Johannes 14:13-14)


De ervaringen van vele mensen door de eeuwen heen getuigen van het werk van God en de kracht van gebed.

3. Waarom heb ik God nodig en hoe leer ik Hem kennen?

De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Het belangrijkste is de geest. Daar ligt ook de kern van het probleem. Mensen kunnen in veel gevallen het lichaam genezen en mensen ook helpen met hun ziel (emoties en verstand) om te gaan. Maar alleen God kan de geest ‘genezen’. Sinds de mens zondigt, is de relatie met God verbroken en is de bestemming van elk mens uiteindelijk de dood.

God heeft zelf voor de oplossing van dood, zonde en ziekte gezorgd. De straf voor de zonde is namelijk de dood, de eeuwige scheiding van God. Jezus, de Zoon van God, is mens geworden en naar deze wereld gekomen. Hij leefde volmaakt en hoefde als enige mens niet te sterven. Toch werd Hij gemarteld en stierf Hij een verschrikkelijk dood doordat Hij gekruisigd werd. Dat deed Hij in onze plaats. Plaatsvervangend nam Hij de straf op Zich die de gehele mensheid, en ook jij en ik, hadden verdiend. Alle zonde, ziekte en dood van de gehele wereld werd op Hem gelegd. Iedereen kan daarom nu vrij worden van de zonde, ziekte en dood. De oplossing van elk probleem begint daarom bij het geloven en aannemen van wat Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan.

We kunnen nu zeggen dat er door het kruis vergeving, bevrijding, genezing, eeuwig leven is. Jezus nam onze dood op Zich en wij kunnen Zijn leven ontvangen. Jezus nam onze straf op Zich en wij kunnen vergeving ontvangen. Jezus nam onze ziekte op Zich en wij kunnen Zijn genezing en gezondheid ontvangen.

De kern van elk probleem wordt opgelost door vergeving te ontvangen en opnieuw geboren te worden als kind van God. De mens bestaat uit een geest (je ware identiteit, mogelijkheid om te communiceren met God), ziel (wil, emoties, verstand) en lichaam (al je botten, vlees, organen bij elkaar). Wanneer je opnieuw geboren wordt, ontvang je nieuw eeuwig leven in je geest. Je zonden worden vergeven. Je kunt weer één zijn met Gods Geest. Je wordt een kind van God. Je zult geestelijk nooit meer sterven.

Je ontvangt dit door te geloven dat Jezus voor jou is gestorven en Hem uit te nodigen in je leven. Je kunt het volgende gebed met je hart hardop bidden:
God, ik begrijp dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Ik heb tegen U gezondigd. Jezus, ik geloof dat U aan het kruis gestorven bent en dat U de straf voor mijn zonden heeft gedragen. Ik neem U aan als mijn Redder en Heer. Dank U, God, dat het nu in orde is tussen U en mij. Ik geloof dat al mijn zonden nu zijn vergeven. Ik geloof dat ik nu Uw kind ben en eeuwig leven heb ontvangen. Ik wil U leren kennen en volgen. Ik wil niet langer voor mijzelf leven, maar elke dag leven met U. Ik keer me af van de zonde en wil doen wat U van mij vraagt. Ik geef mijn leven aan U. Amen.