Gebed

Gebed is communiceren met God.

Wat een geweldig voorrecht dat we met de God, de Allerhoogste, mogen praten!

De Bijbel zegt dat het gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt, omdat er kracht aan wordt verleend (Jacobus 5:16).
Als we iets eenstemmig verlangen, belooft God dat Hij het zal doen (Mattheüs 18:19). Wat een beloften!

Gebed verandert onszelf en de wereld om ons heen.
Dat is de reden waarom gebed voor ons prioriteit is en het fundament vormt van alles wat we doen.

Kom bij een gebedsgroep!
Op maandagavond en woensdagochtend komen we als gebedsgroepen om de week bij elkaar. Elke gebedsgroep heeft een specifieke focus. We bidden voor de gemeente, voor de wereld, voor Israël, voor de rol van christenen in deze maatschappij. We willen daarbij afgestemd zijn op wat de Heilige Geest zegt. Heel mooi om met elkaar op te trekken in gebed en gebedsverhoringen te zien!

We geloven in bidden in eenheid en hebben daartoe een aantal gebedsprincipes geformuleerd van waaruit wij willen bidden. Een tijd van gebed starten we meestal met een stukje onderwijs over gebed ter bemoediging.

Wil je deel uitmaken van een Gebedsgroep?
Tweemaal per jaar (in januari en augustus/september) starten de gebedsgroepen met een aantal open avonden. Van harte welkom! Daarna kun je besluiten of je wilt meebidden met een gebedsgroep. Deelnemers aan de gebedsgroepen zijn in principe trouw aanwezig gedurende tenminste een semester. En als je een keer niet kunt, dan bel/mail je even af. Je kunt je hier opgeven of meer informatie vragen.

Zondagmorgengebed
Elke zondagmorgen voor de samenkomst is er een korte gebedsbijeenkomst van 9:30 tot 9:45 uur.
Iedereen is van harte welkom om mee te bidden. Je hoeft je hiervoor niet op te geven.
Met elkaar doen we voorbede voor de dienst en word je ook zelf opgebouwd.

Voor meer informatie en opgave kun je het contactformulier gebruiken of contact opnemen met het secretariaat.