Leiding

De dagelijks leiding van de gemeente is in handen van een oudstenteam met een voorganger als eindverantwoordelijke.
Het oudstenteam geeft, samen met een breed leiderschapsteam, leiding aan de geestelijke en praktische taken van de gemeente.

Oudstenteam
Ben en Ruth van Mierlo - voorgangersechtpaar


Ko en Irma van der Wal - oudstenechtpaar


Gerco en Anne-Sophie van de Kraats - oudstenechtpaar