Cultuur en waarden

Als Gods familie dragen we de cultuur en waarden van Gods Koninkrijk.
We willen dat deze worden gezien in alles wat we doen.

Hieronder vind je een aantal waarden die deel uitmaken van de cultuur van het Koninkrijk van God en daarom ook van onze gemeente.
We verlangen dat deze waarden te zien zijn door alles wat we doen.

God liefhebben met heel ons hart
Onze persoonlijke relatie met Hem staat op de eerste plaats. We zoeken Zijn eer.
We leven voor Hem. We willen Hem kennen boven alles.

Jagen naar onderlinge liefde
We bouwen aan een cultuur van eenheid, eer en respect voor elkaar. We willen een huis van herstel zijn. Ons spreken naar elkaar is positief en opbouwend.

Erkennen van het gezag en de waarheid van Gods Woord
De Bijbel is Gods Woord en heeft voor ons het hoogste gezag.

Leven uit geloof
We zijn door geloof gered. We leven uit geloof. Geloof overwint de wereld.

Geleid worden door de Heilige Geest
We zijn een charismatische gemeente en streven naar alle gaven van de Heilige Geest.

(Aan)bidden in geest en waarheid
We zoeken God te aanbidden in geest en waarheid. Gebed is voor ons prioriteit.
Onze gebedsbijeenkomsten geven uiting aan onze afhankelijkheid van Hem.

Dienen met onze gaven en talenten
Met de gaven en de kracht die we ontvangen hebben, dienen we God en elkaar. We streven naar uitmuntendheid en kwaliteit.

Helpen de oogst binnenhalen
We zoeken hoe we mensen kunnen bereiken met het Evangelie en hoe we hen kunnen helpen leerlingen van Jezus Christus te worden.

Overvloedig en blijmoedig geven
God heeft Zijn eigen Zoon gegeven. En met Hem alles wat we nodig hebben. Daardoor kunnen wij vrijgevig zijn.
Wij geven uit dankbaarheid onze liefde, kracht, tijd en ons bezit voor Hem. Wij geloven in het geven van tienden en offers.
Iedereen is volkomen vrij te geven wat hij wil.

Gastvrij en warm verwelkomen
We bieden een warm welkom aan een ieder die ons bezoekt. We vinden gastvrijheid belangrijk en willen dat mensen zich thuis voelen.