Periodieke giften

Periodieke giften

Een periodieke gift is een gift waarbij je minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan De Bazuin familiekerk. Dit bedrag mag je volledig aftrekken bij je belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. Je krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Geef je bijvoorbeeld De Bazuin een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage, dan kun je dit doen in de vorm van een periodieke gift.

Een formulier voor het overmaken van een periodieke gift kun je hier als pdf-bestand downloaden.
Lees voorafgaand aan het invullen onderstaande vragen en de toelichting op het formulier door.
Voor vragen kun je contact opnemen met het secretariaat.

Hoe groot is je voordeel?
Met de Schenkcalculator op https://anbi.nl/calculator/ bereken je heel eenvoudig wat je fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag je kunt schenken als je dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk. Indien je meerdere aftrekposten hebt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte waartegen je de gift kunt aftrekken. Neem voor een advies op maat contact op met degene die je belastingaangifte verzorgt. Aan de uitkomst van de Schenkcalculator kun je geen rechten ontlenen.

Hoe werkt het?
Je leg de periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met De Bazuin familiekerk. Deze overeenkomst kun je hier downloaden.
Je vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend op naar het secretariaat t.a.v. het financieel team. De Bazuin familiekerk ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan je terug. Vervolgens voldoe je ieder jaar je bijdrage via een machtiging of door het zelf over te maken. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen.

Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?
Je gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer jij of je partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoef je de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als je door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het is wel van belang dat je dit meldt bij het financieel team van De Bazuin, zeker als je de periodieke gift betaalt via automatische incasso.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?
Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen als ik naar een andere gemeente ga?
Nee, dat kan niet. Je gaat de overeenkomst specifiek aan met De Bazuin familiekerk.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terug ontvangen?
Je moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maak je de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Dit kun je doen met een machtiging voor een automatische incasso. Dit kun je op de overeenkomst aangeven.

ANBI
We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben een ANBI-status.