Financieel

Financieel team
Een financieel team beheert de financiën van de gemeente. Jaarlijks wordt een financieel verslag opgemaakt en een kascontrole uitgevoerd. Het verslag en de bevindingen van de kascontrole worden gepresenteerd aan geïnteresseerden van de gemeente.

Het financieel team wordt bijgestaan door externe adviseurs. Het jaarverslag wordt opgemaakt door een extern bureau.

Als rechtsvorm zijn we een kerkgenootschap.

ANBI
We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben een ANBI-status.