Beleidsplan/Activiteiten

Beleidsplan

Onze visie is te vinden elders op deze website, namelijk: Visie

De komende jaren willen we deze visie uitwerken in drie stappen:

1. Leer God kennen door Jezus.

De boodschap van hoop, geloof en liefde blijft hetzelfde door alle eeuwen heen. Het stimuleren van bouwen aan persoonlijke relaties waardoor we naast mensen kunnen staan in hun zoektocht naar zingeving en het kennen van God. Dit faciliteren we door het Groeitraject (Introductiecursus in het geloof en voor de gemeente) en het starten van Alpha Cursussen. Gastvrijheid en betrokkenheid zijn belangrijke ingredienten hiervoor.

2. Vind vrijheid door te groeien naar geestelijke volwassenheid.

Mensen leren op verschillende manieren, maar een van de belangrijkste manieren om te groeien is door middel van discipelschap één op één en in kleine groepen.
We stimuleren deze groei door middel van het faciliteren van kleine groepen en het ontwikkelen van persoonlijke relaties van vriendschap en vertrouwen waarin leren van elkaar, elkaar uitdagen en helpen groeien een belangrijke rol spelen.

3. Maak een verschil met je persoonlijkheid, gaven en talenten.

Het stimuleren en faciliteren van het ontwikkelen van door God ontvangen visie, waardoor betrokkenheid met je omgeving, de maatschappij, de woonplaats, het land, de wereld gebaseerd is op je passie, je persoonlijkheid en gaven. Wanneer je innerlijk gemotiveerd bent, kun je bouwen met blijdschap, door moeilijkheden heengaan en resultaat zien met eeuwigheidswaarde. Je doet dit altijd samen met anderen, in teams. De uitwerking in activiteiten en programma's is een gevolg.
In een veranderende maatschappij en met nieuwe generaties blijven de waarden en uitgangspunten wel dezelfde. De vorm en uitwerking kunnen heel verschillend zijn. We zoeken naar de wegen die God heeft om de boodschap over te brengen en een verschil te maken. Dat kunnen zowel bekende als geheel nieuwe mogelijkheden zijn. Het doel is dat mensen de liefde van God zien en het Vaderhart van God leren kennen.
We willen een nieuwe generatie van mannen en vrouwen van God zien opstaan die wandelen in hun bestemming! Daarvoor willen we investeren in kinder-, tiener- en jeugdwerk.

Gebed is de basis van alles omdat Christus het Hoofd is van de gemeente (Zijn Lichaam). Gebed betekent voortdurend wandelen met Hem, luisteren naar Hem, naar Zijn Geest en naar Zijn Woord. Jezus kon niets doen zonder Zijn Vader en was een man van gebed. Hij luisterde altijd naar Zijn Vader en sprak alleen wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen.
We willen dat alles wat we doen vanuit die relatie met Hem gaat. Om dat te stimuleren en gezamenlijk te beleven, zijn er regelmatig gebedsbijeenkomsten en maandelijks vijf tot zeven dagen van bidden en vasten.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente hield ook in het verslagjaar 2020 wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal stond.
Daarnaast werden de volgende activiteiten georganiseerd: gebedsbijeenkomsten, connectgroepen en bijbelcursussen, evangelisatie en activiteiten ten behoeve van een specifieke doelgroep (mannen, vrouwen, kinderen en jeugd).

Vanwege de coronatijd is er geïnvesteerd in live stream apparatuur en zijn diensten sinds april 2020 online te volgen voor betrokkenen.
We hebben op vele manieren gewerkt aan het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid, waaronder persoonlijk contacten, een verrassingspakket voor elke 'bazuiner', connectgroepen.

Vanaf september 2020 zijn er maandelijkse midweken van gebed en vasten.
Voorbereidingen zijn getroffen voor het starten van het Huis van Gebed en Genezing, een plaats waar mensen terechtkunnen voor gebed en bemoediging. Tevens is er gelegenheid voor een praatje en ontmoeting. Met gastvrijheid en lekkers wordt een ieder ontvangen. Toegang, gebed, koffie zijn gratis. Het is een plek van hoop, geloof en liefde.

De weggeefwinkel (gratis goede tweedehands kleding) is verder ontwikkeld en begin 2021 weer gedeeltelijk opengegaan.

In 2021 willen we voorbereidingen treffen voor renovatie en interieur vernieuwing van het gebouw.

aa