Beleid inzake coronavirus

Beleid in verband met het coronavirus (versie 202003-2)

Het doel van dit beleid is om je gerust te stellen en te informeren. We nemen de maatregelen rond het coronavirus serieus en informeren je over onze aanpak en de procedures die we hebben ingevoerd.

Op de eerste plaats moedigen we je aan om je vertrouwen op God te stellen zoals David deed en in psalm 23, 91 en 121 is verwoord. Jezus moedigde altijd aan om niet bezorgd of angstig te zijn, maar om geloof te hebben in God (Lukas 8:50; Markus 4:40; Lukas 12:22-32). Wij bouwen aan een cultuur van geloof en vertrouwen in God. Hij heeft alle macht en is altijd bij ons.

De onderstaande informatie is bedoeld voor alle gebruikers van De Bazuin: de bezoekers, de huurders en de leden van de kerk.

De laatste versie van dit beleid zal steeds worden gepubliceerd op onze website www.debazuin.info onder het menu ‘Contact’).

Ons beleid

We volgen het advies van de regering over het coronavirus dat op de website van het RIVM en de Rijksoverheid zijn gepubliceerd (zie de links hieronder). Deze websites bevatten advies hoe je jezelf en anderen kunt beschermen en we raden je aan deze informatie te bekijken en het advies op te volgen.

De zondagssamenkomsten zullen de komende tijd niet doorgaan. Via de rondbazuiner (de emailnieuwsbrief van De Bazuin familiekerk) zullen regelmatig bemoedigende boodschappen gegeven worden.

Voor de connectgroepen en teams geldt dat elke verantwoordelijke leider zelf bepaalt op wat voor manier hij contact onderhoudt met zijn groep of team.

Ons beleid zal veranderen als het advies van de overheid verandert of als we een coronavirus gerelateerd probleem ervaren. Als dit gebeurt, zullen we dit beleid updaten en opnieuw publiceren. Als het nodig is om het gebouw te sluiten of bijeenkomsten te annuleren, zullen we de leden van de kerk en de huurders zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Hoe je kunt meehelpen

  • Lees en volg het advies op de website van het RIVM en de Rijksoverheid (zie onderstaande links).
  • Als je mogelijke symptomen van het coronavirus ondervindt, zoals koorts, verkoudheid/griep of ademhalingsproblemen, zelfs als deze zeer mild zijn, kom dan niet naar De Bazuin toe. Volg het advies op de website van het RIVM (zie onderstaande link) om te bellen met de hulplijn tel. 0800-1351 of met je huisarts en contact met anderen  te vermijden.
  • Als je De Bazuin hebt bezocht en vervolgens ontdekt dat je, of iemand anders die je hebt ontmoet, in contact is gekomen met het coronavirus, laat het ons dan onmiddellijk weten¹.
  • Als je vragen of zorgen hebt, neem dan contact met ons op¹.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel en belangrijk om op te volgen.

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je klachten van koorts, van verkoudheid/griep of ademhalingsproblemen krijgt
  • Houd 1,5 meter afstand

Links

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

1. contactgegevens secretariaat: / 06 125 863 34