Training Groeien in Geloof

Groeien in Geloof –Module 1

Inhoud
De module bestaat uit een aantal basisonderwerpen die essentieel zijn voor je geestelijk fundament. In zeven avonden komen deze onderwerpen aan bod. De avonden zijn een mix van onderwijs, werken in subgroepen en tijd voor gebed en bemoediging.

Voor wie
Deze module is voor jou als je wilt groeien in de basisgebieden van het geloof. Je ontvangt niet alleen kennis, maar je leert ook toepassen. Je zult veranderd worden door het Woord en het werk van Gods Geest in jou tijdens deze bijeenkomsten.  

Onderwerpen en data

Datum

Onderwerp

24 oktober 2019
Het Woord van God

Je leert de Bijbel kennen als Gods waarheid en autoriteit. Je leert de Bijbel toe te passen in je eigen leven en situatie.

7 november 2019
Geest, ziel en lichaam

Je leert het onderscheid tussen geest, ziel en lichaam. Je weet wie je bent in Christus en hoe de Heilige Geest je leidt.

28 november 2019
Wet en Genade

Je gaat zien en ontvangen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Je gaat wandelen in de vrijheid van de genade, vrij van schuld. Je weet je geliefd en aanvaard als kind van God.

12 december 2019
De gemeente en het Koninkrijk van God

Je leert wat het belang, de plaats en het doel van de gemeente en het Koninkrijk van God is. Je ontdekt je plaats in de gemeente en in het Koninkrijk van God.

9 januari 2019
De Heilige Geest

Je leert wat de Bijbel zegt over de doop in water en de doop (vervulling) met de Heilige Geest. Je leert over kracht, zalving, vrucht en gaven van de Geest.

23 januari 2019
Gebed en je relatie met God

Je leert bouwen aan je persoonlijke relatie met God en vanuit die relatie te leven. Je ontdekt de kracht van een actief gebedsleven en wordt hierin bemoedigd.

6 februari 2019
Leven uit Geloof

Je leert wat leven uit geloof is. Je geloof wordt opgebouwd door de Bijbel, voorbeelden hieruit en door hedendaagse getuigenissen.

Plaats en tijd
De module wordt gegeven in de Bazuin, familiekerk op bovengenoemde data van 20:00-22:00 uur.

Deelname en afsluiting
Je geeft je op voor de gehele module, dus 7 bijeenkomsten. Na afloop van de module ontvang je een certificaat van deelname.
Deelname is kosteloos. Je kunt een vrijwillige bijdrage geven.

Opgave
Je kunt je hier uiterlijk zondag 13 oktober 2019 opgeven.