Kids Schatgravers

Kids Schatgravers

Onze passie is om de kinderen te laten zien hoeveel hun Hemelse Vader van hen houdt!
Met elkaar gaan we 'schatgraven' om Gods liefde te ontdekken.
We zijn enthousiast en houden van spelletjes en creativiteit.
Wij geloven in een combinatie van plezier maken en kinderen dichter bij God brengen.
En we zijn gastvrij: We vinden het helemaal leuk wanneer je je vriendjes en vriendinnnetjes meeneemt!|

Ook bidden we voor je kind! Heb je een speciaal gebedsverzoek? Geef het dan door aan de leiding!
We geloven in een groot God die gebed verhoort!

Alle kinderen van 4 jaar t/m groep 8 van de basisschool zijn welkom bij de Schatgravers.