Kids Schatgravers

Kids Schatgravers

Onze passie is om de kinderen te laten zien hoeveel hun Hemelse Vader van hen houdt!
Met elkaar gaan we 'schatgraven' om Gods liefde te ontdekken.
We zijn enthousiast en houden van spelletjes en creativiteit.
Wij geloven in een combinatie van plezier maken en kinderen dichter bij God brengen.
En we zijn gastvrij: We vinden het helemaal leuk wanneer je je vriendjes en vriendinnnetjes meeneemt!|

Ook bidden we voor je kind! Heb je een speciaal gebedsverzoek? Geef het dan door aan de leiding!
We geloven in een groot God die gebed verhoort!

Alle kinderen van 4 jaar t/m groep 8 van de basisschool zijn welkom bij de Schatgravers.
We hebben twee groepen: onderbouw (4 jaar t/m groep 3 van de basisschool) en bovenbouw (groep 4 t/m 8).
Elke zondag hebben ze hun eigen kinderdienst.
Alle kinderen blijven het eerste half uur in de samenkomst.
Rond 10:30 uur wordt via de beamer aangekondigd dat de kinderen naar hun eigen samenkomst mogen gaan.