Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Hemels denken (Ko 3:1-3)

benvanmierlo.jpg

Kolossenzen 3:1-3 (Herziene Statenvertaling)
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Christus is gestorven en opgestaan en zit nu aan de rechterhand van God. Vers 3 zegt dat wij ook gestorven zijn en dat ons leven nu met Christus verborgen is in God. Dat betekent dus dat we ook zijn opgestaan. Onze plaats is in de hemel in Christus aan de rechterhand van God. We leven in het Koninkrijk van God. Dat is onze geestelijke positie. En dat is dus onze belangrijkste positie. We zijn namelijk op de eerste plaats geest.

Dan behoren we ook te denken volgens de principes van dat Koninkrijk. We zoeken op de eerste plaats het Koninkrijk van God. Alles wat in dat Koninkrijk belangrijk is, is voor ons belangrijk. Alles wat in dat Koninkrijk ter beschikking is, is voor ons ter beschikking. We leven tenslotte in dat Koninkrijk en vanuit dat Koninkrijk.

We denken aan de liefde van God. We denken aan de goedheid van God. We verheugen ons in de grootheid van God. We houden rekening met Gods kracht en macht. We ontvangen Gods vergeving. We vertrouwen op zijn genade. We mediteren over Gods wijsheid. We maken gebruik van de rijkdommen van Koninkrijk van God. In het Koninkrijk is leven en overvloed. Niets ontbreekt mij. Mijn beker vloeit over. Zijn heil en goedheid volgen mij al de dagen van mijn leven.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken