Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Danken voor geloof, hoop en liefde in elkaar (1 Th 1:2-3)

benvanmierlo.jpg

1 Thessalonicenzen 1:2-3 (Herziene Statenvertaling)
2 Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden,
3 en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader.

De schrijvers van deze brief danken God voor de gemeente van de Thessalonicenzen. Dat doet Paulus ook in verschillende andere brieven. Het is goed om dankbaar te zijn voor elkaar.

Hij is dan dankbaar omdat hij het geestelijke leven en de geestelijke gerichtheid van de gemeente ziet. Hij dankt voor hun geloof, hun liefde en de hoop die zij hebben op de Here Jezus Christus. Paulus was gericht op de geestelijke groei en volwassenheid van de gemeente.

In 1 Korinthiers 13:13 zegt Paulus dat geloof, hoop en liefde blijven. Nu dankt hij juist voor deze drie eigenschappen die hij ziet in de gemeente van de Thessalonicenzen.

In Kolossenzen 1:3-5 dankt Paulus voor hun geloof in Christus Jezus, voor de liefde die ze hebben voor alle heiligen. En dat vanwege de hoop die voor hen in de hemel is weggelegd. Weer deze drie facetten.

Het mooiste wat we in die ander willen zien en zien toenemen, zijn geloof, hoop en liefde. De rechtvaardige leeft uit geloof. We zijn gerechtvaardigd door geloof. We ontvangen in geloof. We zien in geloof. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. In geloof kun je leven in en voor het Koninkrijk van God. Liefde voor God en liefde voor je naaste horen bij elkaar. Wie liefheeft, vervult de wet. Wie liefheeft, geeft, vergeeft, verdraagt, is geduldig, dient. God is liefde. Hoop is de actieve verwachting naar God, naar de eeuwigheid. Een gemeente, een persoon die groeit in geloof, hoop en liefde, wordt als Christus en laat Christus zien.

We danken God voor de liefde, het geloof en de hoop die we in elkaar zien.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken