Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Volkomen toegewijd (Rm 12:1-2)

benvanmierlo.jpg

Romeinen 12:1-2 (Herziene Statenvertaling)
1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Vroeger werden er offers gebracht. Er werd een dier geslacht op het altaar. Dat dier had niets meer te willen, maar zijn leven werd opgeofferd. Wij worden opgeroepen om ons lichaam aan God te wijden en een levend offer te zijn. Wij willen met ons leven alleen God behagen.

Hij heeft alles voor ons over gehad om ons te redden. Hij heeft zijn eigen Zoon gegeven. Zijn Zoon was onschuldig en stierf in onze plaats. Het is heel redelijk als wij nu leven voor Hem.

Hoe kunnen we leven voor Hem? Op de eerste plaats door Hem te leren kennen. Hij wil dat we gaan denken zoals Hij denkt en dat onze houding wordt zoals zijn houding is. We komen dan op één lijn met Hem en gaan steeds beter Gods wil begrijpen. Om Gods wil te begrijpen, is het nodig om Gods wil te willen doen. Wie niet wil horen, zal het nooit begrijpen.

Volkomen toewijding brengt ons in een positie waarin wij openbaring kunnen ontvangen. Zoek Hem met heel je hart. Wie zoekt, zal vinden. Wie ernaar zoekt om Gods wil te doen, krijgt onderscheidingsvermogen. Hij zal ontdekken wat goed is, wat God fijn vindt en wat zijn volmaakte wil is. Hij zal gevoelig worden voor Gods Geest. God openbaart Zich aan wie zich houdt aan zijn Woord.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken