Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Weet wat je hebt! (1 Ko 2:9-12)

benvanmierlo.jpg

1 Korinthiërs 2:9-12 (Nieuwe Bijbelvertaling)
9 Maar het is zoals geschreven staat: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.'
10 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
11 Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.
12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.

Regelmatig hoor je vers 9 op zichzelf. Je krijgt dan het idee dat God geweldige dingen heeft voor wie Hem liefheeft. En dat Hij deze dingen verborgen houdt totdat we straks in de hemel zijn. Dan krijgen we ze te zien.

Vers 10 vertelt ons echter dat God ze aan ons heeft geopenbaard door de Geest. God heeft het dus aan ons bekendgemaakt. In vers 12 wordt het nog duidelijker. We hebben de Heilige Geest van God ontvangen. Hij woont in ons. De Heilige Geest maakt het dus bekend van binnenuit. Hij spreekt tot onze geest. En Hij heeft de Heilige Geest gegeven opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid (genade) heeft geschonken!

Het is dus juist Gods bedoeling om ons deelgenoot te maken van alles wat Hij voor ons heeft.
Jezus zegt tegen zijn discipelen: Alles wat Ik van de Vader heb gehoord, heb ik U bekendgemaakt (Johannes 15:15). God wil dat we de rijkdom van zijn genade leren kennen.

De weg naar de Vader is volkomen vrij. Als je in Jezus gelooft, wordt jouw geest één met zijn Geest. Gods Geest spreekt voortdurend tot onze geest. Hij leidt ons via onze geest. Richt je aandacht dus op God en zijn Woord, dan zul je weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. We hebben het al en hoe meer we dat beseffen, hoe meer we er uit leven.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken