Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Wil je mensen of God tevredenstellen? (Gal 1:10-12)

benvanmierlo.jpg

Galaten 1:10-12 (Telos-vertaling)
10 Want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Of tracht ik mensen te behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn.
11 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens.
12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

Probeer je mensen of God te behagen? Wil je de gunst van mensen of van God winnen? Wie heeft het evangelie bedacht? Wie heeft Zijn Zoon gezonden? Wie geeft eeuwig leven? Is het niet God?Zoveel mensen proberen mensen te behagen. Ze doen alles om de gunst van die ander te winnen. Maar het belangrijkste is niet hoe mensen over ons denken, maar hoe God over ons denkt.
Als we mensen willen behagen, dan worden we een slaaf van mensen. Het is veel mooier om een slaaf (dienstknecht) van God te zijn. Hij wil het allerbeste voor je. Hij heeft je lief. Hij verandert nooit. Hij heeft alle macht. Hij is liefdevol en trouw.

Het evangelie is geen verzinsel van mensen. Het is Gods plan om de relatie tussen Hem en de mensen te herstellen. Het is Zijn plan om de mens eeuwig leven te geven. Als het Zijn plan is behoren we naar Hem te luisteren. Hij kent het plan, de voorwaarden en de uitvoering.

Paulus had het evangelie door openbaring van Jezus Christus ontvangen. Hij wilde dan ook alleen Hem behagen. Natuurlijk houden we rekening met mensen. We willen ze helpen en fijngevoelig zijn. We willen goed omgaan met een ieder en voor zover het van ons afhangt in vrede met iedereen omgaan. Maar Gods Woord gaat boven dat alles uit. Wanneer we moeten kiezen tussen mensen of God tevredenstellen, dan kiezen we voor Hem.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken