Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Gezanten van Christus (2 Ko 5:18-21)

benvanmierlo.jpg

2 Korinthiërs 5:18-21 (Nieuwe Bijbelvertaling)
18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.
19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.
21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

God heeft ons door Christus met Zich verzoend. We zijn in Christus een nieuwe schepping geworden. We zijn opnieuw geboren in het Koninkrijk van God. We vertegenwoordigen nu dat Koninkrijk hier op aarde. Nu we zelf weer bij God horen en onze relatie met Hem hersteld is door Christus, wil God dat deze boodschap doorgeven. Hij verlangt namelijk dat iedereen Hem leert kennen door Christus.

God heeft door Christus de wereld met Zich verzoend. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen vanzelfsprekend bij God hoort. Er staat dat Hij door Christus de wereld met Zich heeft verzoend. Iedereen die Christus aanvaardt als zijn Redder en Heer, deelt in die verzoening. God heeft ons de opdracht gegeven om het verder te vertellen. Hij werkt door mensen heen. Jezus moest Mens worden om de wereld met God te kunnen verzoenen.

En Jezus werd mens. Hij leefde zonder zonde en was de Enige Mens die niet hoefde te sterven. De dood is namelijk de uiteindelijke straf voor de zonde en Hij had geen zonde. Omdat Hij geen straf voor Zichzelf hoefde te dragen, kon Hij onze straf dragen. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij nam onze zonden en wij kregen Zijn rechtvaardigheid. Hij nam onze dood en wij kregen Zijn leven.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken