Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Uit liefde voor Hem leven (2 Ko 5:14-15)

benvanmierlo.jpg

2 Korinthiërs 5:14-15 (Telosvertaling)
14 Want de liefde van Christus dringt ons,
15 daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Een voor allen gestorven is; dus zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt.

De zuiverste motivatie waarmee we iets kunnen doen, is liefde. Wanneer we de liefde van Christus voor ons zien, dan verandert dat ons leven. Hij is voor ons gestorven. Hij droeg onze straf. Het is alsof wij daar gehangen hebben. Dat deden we bij wijze van spreken ook. We zijn met Christus gestorven. Christus is namelijk niet voor Zijn eigen zonden gestorven. Christus is ook weer opgestaan en wij met Hem. Wij delen nu in Zijn opstandingsleven en in Zijn opstandingskracht.

We hebben eeuwig leven ontvangen, maar niet om voor ons zelf te leven. Dat deden we toen we Christus niet kenden. Dat was het probleem van Adam en Eva. Ze besloten de slang te gehoorzamen en zich daarmee niet meer te onderwerpen aan God. Nu we met Christus zijn gestorven en opgestaan, hebben we ons leven weer onderworpen aan God, de Vader. We leven weer voor Hem en genieten van Zijn liefde en goedheid. Hij dwingt niet maar heeft Zijn liefde getoond en nodigt van binnenuit om voor Hem te leven. Hij schrijft Zijn wetten in ons hart. De Heilige Geest in ons inspireert en bemoedigt ons.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken