Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Jezus, denk aan mij (Lk 23:39-43)

benvanmierlo.jpg

Lukas 23:39-43 (Herziene Statenvertaling)
39 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: 'Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!'
40 Maar de ander wees hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat?
41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.'
42 En hij zei: 'Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.'
43 Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.'

Jezus hangt aan het kruis en twee misdadigers zijn tegelijkertijd met Hem gekruisigd. De een bespot Hem. De andere erkent zijn eigen zonde en vraagt Jezus hem te helpen. Hij zegt tegen Jezus: Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw Koninkrijk komt.

Jezus antwoordt onmiddellijk. Hij is zelfs nu nog gericht op die ander. 'Jezus, denk aan mij' was voldoende om voor altijd bij Jezus te zijn. Hij zou binnenkort sterven. Hij kon niets meer goedmaken. Hij kon geen goede werken meer doen. Hij kon geen vergeving meer vragen aan de mensen die hij pijn had gedaan. Hij kon niet meer terugbetalen wat hij gestolen had. Hij kon niet meer gedoopt worden. Hij kon geen offers meer brengen. Hij kon geen Bijbel bestuderen. Hij kon niet meer naar de kerk gaan.

Het antwoord van Jezus aan deze man laat zien wat genade is. Zoals deze man gered werd door alleen naar Jezus te kijken en zijn hart voor Hem te openen, worden we allemaal gered. Er is geen andere mogelijkheid. Het is geen gelijke ruil. Het is geen prestatie van onze kant. We hebben niets anders in te brengen dan alleen ons hart. Erken dat je het zelf niet kunt en zeg: 'Jezus, denk aan mij'.

Nieuw?

MP3-preken