Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Houd moed, God verschaft recht (Lk 18:1-8)

benvanmierlo.jpg

Lukas 18:1-8 (Herziene Statenvertaling)
1 Hij vertelde hun een gelijkenis met de strekking dat ze moesten blijven bidden en de moed niet opgeven:
2 'In zekere stad was een rechter die God niet vreesde en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen.
3 Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem, met het verzoek: "Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij."
4 Een tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf: "Ik ben wel niet godvrezend en laat me aan geen mens iets gelegen liggen,
5 maar omdat ze zo lastig is, zal ik deze weduwe aan haar recht helpen; anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven."'
6 De Heer zei: 'Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt.
7 Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem om hulp roepen en naar wie Hij welwillend luistert?
8 Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?'

Jezus had net verteld dat de tijd voordat Hij zal terugkomen een moeilijke tijd zal zijn. We zullen naar Hem en het volledig openbaar worden van Zijn Koninkrijk verlangen. Maar het Koninkrijk is er al en is een geestelijk Koninkrijk. Wanneer het eindoordeel komt, zal er volledig scheiding gemaakt worden tussen licht en duisternis.

Maar tot die tijd roept Jezus op om te blijven bidden en de moed niet op te geven. Dan vertelt Hij het verhaal van de onrechtvaardige rechter die uiteindelijk de weduwe recht verschaft.
Als de onrechtvaardige rechter al recht verschaft, des te meer zal God, de rechtvaardige Rechter, recht verschaffen!
De onrechtvaardige rechter trok zich van niemand iets aan en dus ook niet van de weduwe in eerste instantie. Voor God zijn het echter Zijn uitverkorenen die tot Hem roepen. Hij luistert welwillend naar ze en zal ze zeker recht verschaffen.

We kunnen hier ook uit leren dat God recht verschaft. Misschien wordt het naar ons gevoel wel eens uitgesteld, maar we zullen ons recht verkrijgen tegenover onze tegenpartij. God zal zeker recht verschaffen. Wij zullen ons recht verkrijgen en onze tegenpartij zal zijn straf krijgen.

God zoekt naar mensen die niet opgeven, maar in geloof blijven volharden en blijven vasthouden aan wat God heeft beloofd.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken