Home

Agenda

In Gods tegenwoordigheid
wo 17 jan 2018 - 19:30 uur
Stilte, gebed en ontvangen
Vrijdagochtendgebed
vr 19 jan 2018 - 05:30 uur
Een uur gebed tot 6:30 uur
Samenkomst
zo 21 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Worship en Prayer avond
wo 24 jan 2018 - 19:30 uur
Ontmoeting met koffie, aanbidding en gebed
Vrijdagochtendgebed
vr 26 jan 2018 - 05:30 uur
Een uur gebed tot 6:30 uur
Samenkomst
zo 28 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Open gebedsgroep
ma 29 jan 2018 - 19:30 uur
Kort onderwijs en gebed

Even voorstellen...

Wij zijn een enthousiaste en open familiekerk en heten je van harte welkom!
We willen je graag ontmoeten. Je bent kostbaar en je hebt een bestemming. God heeft een plan voor jouw leven!

Mocht je je thuisvoelen bij ons, dan willen we je graag helpen om je bestemming te vinden. Ook kun je met jouw unieke gaven en talenten anderen helpen hun bestemming te vinden. God wil jou gebruiken om Zijn Koninkrijk hier op aarde te bouwen.

Op deze site vind je veel informatie, maar mocht je niet vinden wat je zoekt, neem dan gerust contact met ons op:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-12586334

Tien genezen, één behouden (Lk 17:12-19)

benvanmierlo.jpg

Lukas 17:12-19 (Herziene Statenvertaling)
12 En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan.
13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons.
14 En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.
15 En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte.
16 En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan.
17 Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen?
18 Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling?
19 En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.

Tien melaatsen kwamen naar Jezus voor genezing. Jezus vraagt van hen een stap in geloof. Hij stuurt ze naar de priesters. De priesters moesten bepalen of iemand genezen was (Leviticus 14:1-9 e.v.). Ze waren echter nog melaats toen ze op weg gingen. Ze moesten in geloof gaan op de woorden die Jezus gesproken had, want ze zagen hun genezing nog niet. Ze hadden hun genezing dus aanvaard op grond van het woord van Jezus en niet op grond van wat ze zagen. Ze stelden het woord van Jezus boven hun zintuigen. Dat vraagt geloof. Je ziet je genezing al met je geestelijke ogen terwijl je nog niets ziet met je natuurlijke ogen.
Jezus zei niet wanneer ze genezen zouden worden. Hij zei ook niet dat ze genezen waren. Hij stuurde ze alleen naar de priesters voor een herkeuring.

Onderweg werden ze alle tien genezen. Slechts één van hen keerde terug naar Jezus om Hem te bedanken en God de eer te geven. En het was nog wel een Samaritaan (door de Joden als tweederangsburgers beschouwd). Jezus zag echter dat hij Hem erkende en Hij zegt: 'Uw geloof heeft u behouden'. Dit slaat niet op zijn genezing, want hij was al genezen, net als de negen anderen. Jezus heeft het hier over zijn eeuwige redding.

Lichamelijk genezen worden door Jezus betekende niet automatisch opnieuw geboren worden als kind van God. Jezus genas vaak alle zieken, maar niet alle mensen die genezen werden, gingen Jezus ook volgen. Uit liefde en bewogenheid geneest Jezus lichamelijk maar Zijn grootste verlangen is om je hart te genezen van de zonde. Hij wil je een nieuw hart geven zodat je een kind van Hem wordt. Je hoeft daarvoor alleen in Jezus te geloven en Hem te erkennen als jouw Heer.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken