Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Aan wie vertrouw jij je toe? (Jh 2:23-25)

benvanmierlo.jpg

Johannes 2:23-25 (Herziene Statenvertaling)
23 En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed.
24 Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende,
25 en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was.

Velen geloofden in Zijn Naam toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. Geloofden ze omdat het hen voordeel bracht? Of waren ze gewoon even onder de indruk van de wonderen en tekenen die Jezus deed? We kunnen onder de indruk zijn van iets wat we op het nieuws horen, maar dat wil niet zeggen dat het ons verandert of dat we (blijvend) betrokken willen zijn. Enthousiasme is leuk maar hoeft niet diep te gaan.

Jezus was blijkbaar niet zo onder de indruk van hun geloof. Hij vertrouwde Zichzelf niet aan hen toe. Het BOEK vertaalt het als volgt:
Maar Hij bleef terughoudend, omdat Hij de mensen door en door kende.
Niemand hoefde Hem te vertellen hoe gemakkelijk mensen van gedachten kunnen veranderen.

Niet dat we mensen om ons heen moeten wantrouwen. Maar Jezus zocht niet naar bevestiging van mensen. Hij zocht niet naar erkenning van mensen. Hij zocht de eer en erkenning van Zijn Vader. Het was genade dat Jezus Zich niet aan hen toevertrouwde. Dat zou een onmogelijke druk op hen hebben gelegd.

Wij moeten ook beseffen dat mensen onvolmaakt zijn en kunnen teleurstellen. We moeten niet van mensen verwachten wat alleen God kan doen. Van de juiste personen het juiste verwachten geeft rust. Je kunt dan genade geven als mensen je teleurstellen. Een andere keer stel jij hen misschien teleur.

Aan God kunnen we ons helemaal toevertrouwen, want Hij stelt nooit teleur.


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken