Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

In de voetsporen van Christus (1 Pt 2:21-23)

benvanmierlo.jpg

1 Petrus 2:21-23 (Herziene Statenvertaling)
21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;
23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt

Jezus is voor ons een voorbeeld geweest. Hier wordt dan gesproken over hoe Jezus Zijn lijden heeft ondergaan. Ze hebben Hem vals beschuldigd. Hij is onschuldig veroordeeld. Maar Hij bleef de juiste houding behouden.

Het betekent niet dat we mensen over ons heen hoeven laten lopen. Het betekent dat we altijd winnaars zijn als we de juiste houding blijven tonen. We behoren in de juiste houding te reageren en ons vertrouwen op God te stellen. Het is niet onze assertiviteit of agressiviteit die overwint, maar het is onze houding van liefde en ons vertrouwen op God waardoor we overwinnen.

Jezus loog niet, Jezus vergold geen kwaad met kwaad. Hij schold niet terug. Hij dreigde niet. Hij vertrouwde Zijn Vader en gaf het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Jezus had geen zonde gedaan. Zijn houding was altijd goed gebleven. De duivel had een grote fout begaan door Hem te vermoorden. Hij heeft een onschuldige veroordeeld en gedood. Daarom kon de dood Hem niet vasthouden. God deed Hem opstaan uit de dood. Hij overwon het kwade door goed te doen. Hij overwon de dood.

Elke persoon zal verantwoording moeten afleggen tegenover God over elk woord dat hij heeft gesproken en elke daad die hij heeft begaan. Maar laat het oordeel aan God over.

Wat anderen jou ook aandoen, laat jouw houding goed zijn. Dan zul je zien, dat God voor jou opkomt. Hij zal voor je strijden. Volg de voetsporen van Jezus en je bent altijd meer dan overwinnaar.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken