Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Wie uit God geboren is, kan niet zondigen. (1 Jh 3:9)

benvanmierlo.jpg

1 Johannes 3:9 (Herziene Statenvertaling)
9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

Wie uit God geboren is, kan niet zondigen. God kent geen zonde. Wanneer het zaad van God in ons komt, dan zijn we volmaakt. Wie uit God geboren is, is volmaakt. Dat komt omdat Christus voor ons is die volmaaktheid heeft verworven door Zijn bloed. We zijn niet volmaakt in onszelf. We zijn volmaakt in Christus.

Maar doet een kind van God dan nooit meer iets verkeerd? Niet de nieuwe schepping die je geestelijk bent. Met Christus ben je gestorven en toch leef je. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Het nieuwe leven is Christus in jou en Christus in jou is volmaakt. Wanneer we zondigen, hoort dat bij onze oude natuur, ons vlees. Het heeft niets te maken met onze nieuwe schepping.

De duivel wil dat we voortdurend bezig zijn met ons vlees, onze oude natuur, onszelf, want dan zijn we gevoelig voor veroordeling, schuld en aanklacht. Als kind van God hebben we niets te maken met veroordeling, maar we kunnen alleen tegen zulke gevoelens, aanklacht en veroordeling weerstand bieden door ons geloof in Christus. Hij is onze verlossing. Hij is onze rechtvaardiging. Hij is onze heiliging.

We groeien niet door uit eigen kracht proberen nooit meer te zondigen. We worden sterker door het zaad van God te begieten en te laten groeien. Het wordt dan als een boom tot zegen van velen. Wie uit God geboren is, overwint daarom de wereld door zijn geloof.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken