Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Geestelijk verhuisd (Ko 1:12-13)

benvanmierlo.jpg

Kolossenzen 1:12-13 (Herziene Statenvertaling)
13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

Als gelovige ben je geestelijk verhuisd van het rijk van de duisternis naar het Koninkrijk van God.
Je was in de macht van de duisternis, maar door het bloed van Jezus ben je vrijgekocht. Nu ben je in het Koninkrijk van God.

Je bent een nieuwe schepping. Je bent opnieuw geboren in het Koninkrijk van God. Daarom is de stap om Jezus als je Redder en Heer aan te nemen ook de meest belangrijke in het leven van een mens. Deze stap brengt geestelijk gezien de grootste verandering in je leven.

In deze natuurlijke, zichtbare wereld zal iedereen dat anders ervaren. Sommigen ervaren heel veel. Anderen merken in eerste instantie niet zoveel. Het is echter een keus van je hart. Wanneer je die keus met je hart maakt, zal dat altijd heel veel uitwerken in je leven. Je gaat namelijk deel uitmaken van een totaal ander Koninkrijk met andere regels en wetten. En met een andere Koning. Er heerst een totaal andere cultuur.

Lees het Woord van God en leer alles over dat Koninkrijk en de Koning van dat Koninkrijk. Dat maakt dat je steeds meer gaat leven volgens dat Koninkrijk. Het is een Koninkrijk van leven en overvloed!

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken