Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Wie een ander evangelie brengt, is vervloekt (Gal 1:6-9)

benvanmierlo.jpg

Galaten 1:6-9 (Herziene Statenvertaling)
6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie,
7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

De waarheid is eigenlijk heel intolerant. Waarheid en leugen gaan niet samen. Licht en duisternis gaan niet samen. Het evangelie van Christus is de boodschap dat Jezus Christus de enige weg is tot de Vader. Het is het plan dat de Vader zelf heeft bedacht. We kunnen als mensen wel allerlei meningen hebben. We kunnen van mening zijn dat de mens uit zichzelf niet slecht is. We kunnen onszelf ook rechtvaardig vinden. 'Ik ben over het algemeen een goed mens' hoor je vaak. Anderen vinden zichzelf juist weer heel slecht. Weer anderen vinden dat het niet uitmaakt in welke god je gelooft. Het komt toch allemaal op hetzelfde neer.

We zijn echter mensen met een sterfelijk lichaam. Wij beslissen niet over wat er na de dood gebeurt in de eeuwigheid. Onze meningen en opinies kunnen niet voorkomen dat we eens ons lichaam zullen afleggen. We kunnen beter luisteren naar de Schepper van hemel en aarde, de God die het leven heeft gegeven. Hij weet als geen ander wat de waarheid is. Hij weet wat nodig is om eeuwig leven te ontvangen. En Hij heeft Christus naar deze wereld gezonden met een opdracht en een boodschap. Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Johannes 14:6).

Dat de boodschap van het evangelie van Christus zo duidelijk en stellig wordt gebracht, komt omdat er geen ander is. Er is geen andere weg tot de Vader, om eeuwig leven te ontvangen. Dan kun je maar beter vertellen hoe het is.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken