Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Satan als een engel van het licht (2 Ko 11:13-15)

benvanmierlo.jpg

2 Korinthiërs 11:13-15 (Herziene Statenvertaling)
13 Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.
14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.
15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken.

Onder het Oude Verbond wordt gesproken over valse profeten die zeggen namens God te spreken. Maar God zegt dat Hij ze nooit gezonden heeft (zie bijvoorbeeld Jeremia 23:9-32). Ze spreken uit zichzelf. Zo wordt hier gesproken van valse apostelen. Ze doen zich voor als apostelen van Christus. Ze lijken dus op echte apostelen, maar ze dienen niet Christus maar satan.

Satan kan zich voor doen als een engel van het licht en mensen die hem dienen kunnen dat dus ook. Hij is een huichelaar en bedrieger vanaf het begin. Hij verleidde Adam en Eva met woorden die net op de waarheid leken, maar het niet was.

Wie met geesten of geestelijke krachten bezig is of wil zijn, moet wel weten wat hij doet. De geestelijke wereld is alleen veilig als je in Christus bent. Je kunt niet bij God komen zonder Christus Jezus. Hij is de deur. Wie op een andere manier binnen probeert te komen, is een dief en een rover en komt alleen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan (Johannes 10:1 en 10).
Jezus is gekomen om leven en overvloed te geven.

Een ware profeet of apostel zal niet zichzelf maar Jezus verhogen en eren. Kijk of je het karakter van Jezus herkent in zo'n persoon. Zorg dat je zelf dicht bij Jezus leeft en Hem kent. Dan zul je valse profeten en apostelen gemakkelijk herkennen. De beste manier om duisternis te herkennen, is om te leven in het licht. De beste manier om leugens te herkennen en te ontmaskeren, is om de waarheid te leren kennen en erin te wandelen.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken