Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Genade op genade (Jh 1:16-18)

benvanmierlo.jpg

Johannes 1:16-18 (Willibrord Vertaling)
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.

Er staat dat we genade op genade ontvangen uit zijn volheid. In vers 17 wordt dat uitgelegd.

De 'eerste' genade is dat God de wet door Mozes heeft gegeven. Daardoor hebben de mensen Gods heiligheid leren kennen. Wanneer je je kinderen niet vertelt wat je wel en niet wilt, weten ze niet waar ze zich aan behoren te houden. Wanneer je dan corrigeert, komt dat volkomen onverwachts en onbegrepen. God is waarheid en door de wet liet God iets van die waarheid zien. Liegen en stelen is verkeerd. God en je naaste liefhebben is goed. De wet liet de mens echter alleen maar beter beseffen dat ze niet konden leven volgens die regels. Daardoor werd de mens zich ervan bewust dat ze een Redder nodig hadden. Dat was ook de bedoeling van de wet.

De 'tweede' genade is gekomen door Jezus Christus. Hij bracht genade en waarheid. Genade betekent dat God het probleem van de mens heeft opgelost. Hij hoefde dat niet te doen. Het is rechtvaardig dat, als iemand de doodstraf verdient, hij die ook zelf krijgt en niet een ander in zijn plaats. Jezus heeft echter uit liefde onze plaats ingenomen.

De waarheid is veel meer dan de wet. De wet heeft vooral te maken met wat je doet. De waarheid heeft te maken met wie je bent, met de motieven van je hart. De wet zegt 'je zult niet doden'. De waarheid zegt 'als je iemand uitscheldt of minacht, heb je al de doodstraf verdiend'. De wet zegt 'je zult niet echtbreken'. De waarheid zegt 'als je in je hart iemand begeert, heb je al overspel gepleegd'. God is heilig en volmaakt en Jezus openbaarde die waarheid. Hij is de waarheid. Alles wat niet heilig en volmaakt is, kan niet bestaan in Gods nabijheid.

Genade is dat we in Christus heilig en volmaakt zijn! We hebben Christus nodig. Maar als we in Christus zijn, dan zijn we ook volkomen vergeven en aanvaard door de Vader. Jezus heeft ons de Vader laten zien en zelfs bij de Vader gebracht. We zijn zijn geliefde kinderen.
We hebben dus inderdaad genade op genade ontvangen.

Nieuw?

MP3-preken