Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Meer dan overwinnaars door Hem! (Rm 8:37-39)

benvanmierlo.jpg

Romeinen 8:37-39 (Herziene Statenvertaling)
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Wanneer Paulus zegt 'in dit alles' bedoelt hij verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard.
Overwinnaar zijn betekent blijkbaar niet dat er geen problemen zijn of moeilijke omstandigheden. Het verschil zit in je geloof in Hem. Door Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Hij heeft ons lief en heeft ons bij de Vader gebracht. Als kinderen van God zijn we één met Hem. Niets kan ons meer scheiden van zijn liefde. Niemand kan ons roven uit zijn Hand.

Er worden extreme dingen genoemd: dood en leven, engelen, overheden, krachten, heden en toekomst, hoogte, diepte, wie dan ook. Maar de genade van Jezus is overvloedig en meer dan voldoende geweest om ons te behouden en te bewaren. Hij geeft ons de kracht om dwars door alles heen te gaan en te overwinnen.

Paulus was ervan overtuigd en wij mogen ervan overtuigd zijn. Eeuwig leven is een zekerheid. We zijn gekocht en betaald met het kostbare bloed van Jezus Christus. We zijn geliefde kinderen van de Vader. We zijn verzegeld met de Heilige Geest en niets of niemand kan die zegel verbreken.

Nieuw?

MP3-preken