Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Wie in kleine dingen trouw is... (Lk 16:9-13)

benvanmierlo.jpg

Lukas 16:9-13 (Herziene Statenvertaling)
9 En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten.
10 Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig.
11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?
12 En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven?
13 Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Wie in het kleine trouw is, is ook in het grote trouw. Dit geldt niet alleen voor geldzaken. Jouw inzet, jouw trouw, jouw toewijding is een zaak van je hart. Als dat de houding van je hart is, zul je dat zijn in alles wat je doet. Het maakt niet uit of mensen dat wel of niet zien, wel of niet waarderen. Als je wilt weten of mensen trouw zijn, kijk dan naar de manier waarop ze omgaan met het bezit en de verantwoordelijkheden die ze nu hebben.

Hier wordt gesproken over de onrechtvaardige mammon. Dit is het geldsysteem van deze wereld en Jezus noemt het onrechtvaardig, niet eerlijk (verdeeld), of ongoddelijk, niet overeenkomstig Gods waarden. Het geldsysteem van deze wereld beloont heel andere prestaties dan het Koninkrijk van God. Jezus zegt van een arme weduwe die een stuiver gaf als offer, dat ze meer had gegeven dan alle rijke mensen.

Het beste dat we met dit geldsysteem kunnen doen, is investeren in het Koninkrijk van God. Help mensen ermee. Maak er vrienden mee. Bouw aan relaties. Het is wel belangrijk om trouw te zijn met betrekking tot materiële zaken. Want in het natuurlijke worden we gevormd en leren we lessen voor ons geestelijk leven. Maar we dienen God en geen geldsysteem. We vertrouwen op God en niet op rijkdom. Laat geld of rijkdom niet je doel zijn maar het trouw volgen van God.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken