Home

Agenda

In Gods tegenwoordigheid
wo 17 jan 2018 - 19:30 uur
Stilte, gebed en ontvangen
Vrijdagochtendgebed
vr 19 jan 2018 - 05:30 uur
Een uur gebed tot 6:30 uur
Samenkomst
zo 21 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Worship en Prayer avond
wo 24 jan 2018 - 19:30 uur
Ontmoeting met koffie, aanbidding en gebed
Vrijdagochtendgebed
vr 26 jan 2018 - 05:30 uur
Een uur gebed tot 6:30 uur
Samenkomst
zo 28 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Open gebedsgroep
ma 29 jan 2018 - 19:30 uur
Kort onderwijs en gebed

Even voorstellen...

Wij zijn een enthousiaste en open familiekerk en heten je van harte welkom!
We willen je graag ontmoeten. Je bent kostbaar en je hebt een bestemming. God heeft een plan voor jouw leven!

Mocht je je thuisvoelen bij ons, dan willen we je graag helpen om je bestemming te vinden. Ook kun je met jouw unieke gaven en talenten anderen helpen hun bestemming te vinden. God wil jou gebruiken om Zijn Koninkrijk hier op aarde te bouwen.

Op deze site vind je veel informatie, maar mocht je niet vinden wat je zoekt, neem dan gerust contact met ons op:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-12586334

Alles achterlaten om Jezus te volgen (Lk 14:26-33)

benvanmierlo.jpg

Lukas 14:26-33 (Herziene Statenvertaling)
25 En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:
26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.
28 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?
29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten,
30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.
31 Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.
33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

Heel veel mensen trokken met Jezus mee, maar Jezus beschouwde niet alle mensen die Hem volgden als Zijn discipelen. Jezus maakt de menigte bewust dat ze een keuze voor Hem behoren te maken met heel hun hart. Wie een discipel van Jezus wil zijn, wie Zijn leerling wil zijn, behoort alles achter te laten. Hij behoort op de eerste plaats te komen.

Jezus heeft het over je eigen vader, moeder, vrouw, kinderen en broers en zusters haten. Dat betekent niet dat je een grote afkeer van ze moet hebben. Dat zou tegen het gebod ingaan dat we onze naaste moeten liefhebben. Het betekent dat we ze niet toestaan ons af te houden van het volgen van Jezus. We staan niet toe dat ze ons op welke wijze dan ook belemmeren om Jezus te volgen. We houden zoveel mogelijk vrede met iedereen, met heel onze familie, maar als God spreekt, gehoorzamen we Hem alleen.

Jezus wist dat mensen het alleen zouden volhouden om Hem te volgen als ze met heel hun hart voor Hem zouden kiezen. Je neemt je kruis niet op je en je wilt niet sterven voor iets waarvoor je niet met heel je hart gekozen hebt.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken