Home

Agenda

In Gods tegenwoordigheid
wo 17 jan 2018 - 19:30 uur
Stilte, gebed en ontvangen
Vrijdagochtendgebed
vr 19 jan 2018 - 05:30 uur
Een uur gebed tot 6:30 uur
Samenkomst
zo 21 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Worship en Prayer avond
wo 24 jan 2018 - 19:30 uur
Ontmoeting met koffie, aanbidding en gebed
Vrijdagochtendgebed
vr 26 jan 2018 - 05:30 uur
Een uur gebed tot 6:30 uur
Samenkomst
zo 28 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Open gebedsgroep
ma 29 jan 2018 - 19:30 uur
Kort onderwijs en gebed

Even voorstellen...

Wij zijn een enthousiaste en open familiekerk en heten je van harte welkom!
We willen je graag ontmoeten. Je bent kostbaar en je hebt een bestemming. God heeft een plan voor jouw leven!

Mocht je je thuisvoelen bij ons, dan willen we je graag helpen om je bestemming te vinden. Ook kun je met jouw unieke gaven en talenten anderen helpen hun bestemming te vinden. God wil jou gebruiken om Zijn Koninkrijk hier op aarde te bouwen.

Op deze site vind je veel informatie, maar mocht je niet vinden wat je zoekt, neem dan gerust contact met ons op:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-12586334

Ware rijkdom (Lk 12:13-21)

benvanmierlo.jpg

Lukas 12:13-21 (Herziene Statenvertaling)
13 En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.
14 Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld?
15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.
16 En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht.
17 En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan.
18 En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan.
19 En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk.
20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?
21 Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

Iemand vraagt Jezus om hulp bij de verdeling van een erfenis. God wil toch overal bij helpen? Ja zeker, Hij wil bij elk detail in ons leven betrokken zijn. Hij kan echter geen vriendschap hebben met hebzucht. God is liefde en de liefde zoekt zichzelf niet. De liefde is niet uit op eigen belang. De liefde is niet egoïstisch. Jezus doorzag dat de motieven van deze man niet zuiver waren. Dat was belangrijker voor Jezus. Jezus wilde altijd doordringen tot het hart van een mens. Hij zocht geestelijke rijkdom voor elk mens.

Hij waarschuwt de man en vertelt het verhaal van een man die alleen maar bezig was met zijn natuurlijk bezit en rijkdom. Op het hoogtepunt van zijn carrière sterft hij plotseling en heeft niets meer aan alles wat hij heeft verzameld.

Jezus wil dat we bezig zijn met het verzamelen van schatten in de hemel. Deze schatten verzamelen we in de eerste plaats door te geloven in Jezus. Dan worden we Gods kind, ontvangen we eeuwig leven en worden we opnieuw geboren in Zijn Koninkrijk. Vervolgens zal een leven van gehoorzaamheid helpen vrucht te dragen voor Hem. Alles wat we doen uit Hem en voor Hem zijn schatten in de hemel. Wanneer je geeft aan armen, heb je bijvoorbeeld een schat in de hemel (Mattheüs 19:21). Zorg dat je bezig bent met het verzamelen van schatten in de hemel. Dat is ware rijkdom.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken