Home

Agenda

Samenkomst
zo 24 sep 2017 - 10:00 uur
Groeitraject 'Een verschil maken' / Stap 3 - Dien anderen
Samenkomst
zo 1 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Groeitraject - Stap 1
di 3 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 1: Volg Jezus
Samenkomst
zo 8 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker: Jaap Kooy
Groeitraject - Stap 2
di 10 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 2: Raak Betrokken
Samenkomst
zo 15 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Groeitraject - Stap 3
di 17 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 3: Dien Anderen

Start Seizoen September 2017

Het gebed van een rechtvaardige is krachtig (Jk 5:16-18)

benvanmierlo.jpg

Jakobus 5:16-18 (Nieuwe Bijbelvertaling)
16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
17 Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land.
18 Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort.

Jakobus doet een oproep om voor elkaar te bidden zodat je zult genezen. Vervolgens legt hij uit waarom jouw gebed krachtig is. Het is omdat je rechtvaardig bent. En hoe ben je rechtvaardig geworden? Niet door je eigen werken. Ook niet door je religieuze werken zoals gebed, vasten of geven. Je bent gerechtvaardigd door wat Jezus voor jou heeft gedaan aan het kruis. Je bent gerechtvaardigd in Hem. Je hebt Zijn rechtvaardigheid ontvangen en Hij heeft jouw zonde en ziekte gedragen.

Vervolgens neemt Jakobus Elia als voorbeeld. Hij begint te zeggen dat Elia een mens was net als wij. Zijn gebed was krachtig en miste zijn uitwerking niet. Hij bad en het regende drie jaar lang niet. Na die drie jaar bad hij opnieuw en de hemel gaf regen.

Als je een kind van God bent, hebben jouw gebeden dus kracht en missen hun uitwerking niet! Vanuit andere teksten weten we dat gebed wel met geloof gepaard moet gaan. Als je bidt zonder geloof, zijn het misschien slechts formules of aangeleerde gebeden. Maar bid je vanuit je hart met geloof, dan zijn jouw gebeden krachtig en missen hun uitwerking niet!

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken