Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Een oproep aan alle mensen om zich te bekeren (Hd 17:30-31)

benvanmierlo.jpg

Handelingen 17:30-31 (Herziene Statenvertaling)
30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren,
31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Paulus zag dat de mensen in Athene, net als de gehele wereld, geen kennis hadden van de ware God. Maar nu is Jezus gekomen en heeft laten zien wie God, de Vader, is. De boodschap is nu aan alle mensen overal dat ze zich moeten bekeren. Er komt namelijk een dat alle mensen voor God moeten verschijnen en verantwoording moeten afleggen over alles wat ze in hun leven hebben gedaan.

De wereld zal dan rechtvaardig geoordeeld worden. Door Wie? Door de mens Jezus. De eerste vraag die dan gesteld wordt is of ze in Jezus hebben geloofd. Jezus heeft namelijk bewezen dat Hij de Zoon van God is en de Redder van de wereld door uit de doden op te staan. Hij is gestorven aan het kruis en opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven.

Wie niet in Hem gelooft, zal geoordeeld worden op grond van zijn eigen werken. En niemand wordt gerechtvaardigd op grond van zijn eigen werken. De enige manier waarop we gerechtvaardigd kunnen worden, is op grond van ons geloof in wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Bekering betekent dat je van gedachte veranderd. Je probeerde eerst door je eigen werken rechtvaardig te worden. Dat lukt niet. Nu kies je om te geloven in Jezus en word je gerechtvaardigd door wat Hij voor jou heeft gedaan: Hij stierf voor jouw zonde en ongerechtigheid aan het kruis en nam zo jouw straf op Zich. Door jouw geloof mag je nu volkomen vrij zijn.

Je bekeren is geloven in Jezus, Hem erkennen als Heer van je leven, van richting veranderen en nu met Hem gaan wandelen.


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken