Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Behouden door geen andere Naam dan Jezus (Hd 4:11-12)

benvanmierlo.jpg

Handelingen 4:11-12 (Telosvertaling)
11 Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden.
12 En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden.

Petrus en Johannes zijn gevangen genomen om hun getuigenis en Petrus geeft een verklaring. Hij zegt heel duidelijk wie Jezus is. Met 'Deze is de steen' bedoelt Petrus Jezus. Jezus was veracht, werd bespot en uiteindelijk gekruisigd. Maar Hij is opgestaan en de hoeksteen geworden. De hoeksteen is de steen op basis waarvan het gehele gebouw wordt uitgelijnd. Jezus werd afgewezen door mensen, maar door Zijn sterven en opstanding is Hij de belangrijkste en Enige Persoon geworden waardoor mensen tot God kunnen komen.

Er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Mensen kunnen veel bereiken. Kennis neemt toe. Maar geen religie, geen inspanning, geen wetenschap, geen meditatie, geen andere mens kan redding geven. Op allerlei manieren hebben mensen geprobeerd God te bereiken. Het is alleen gelukt doordat God het initiatief nam om de mens te bereiken door Zijn Zoon Jezus als Mens naar deze wereld te zenden. Jezus is de weg tot de Vader. Jezus is de deur tot het Koninkrijk van God. Alleen door in Hem te geloven, ontvang je eeuwig leven.


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken