Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Stromen van levend water (Jh 7:37-39)

benvanmierlo.jpg

Johannes 7:37-39 (HSV)
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Dit was de laatste dag van het Loofhuttenfeest. In de loop van de tijd was er op die dag ook een plechtigheid, waarbij water werd uitgegoten en gebeden werden gezegd voor goede regens voor het komende seizoen. Tijdens die dag stond Jezus op en riep met luide stem bovenstaande woorden uit.

De Heilige Geest komt in je wonen en vult het diepst van je hart. Levend water komt niet van de dingen om je heen of van wat je meemaakt. Levend water komt doordat de Heilige Geest zich verbindt met jouw geest en je samen één wordt.

Heb je een geestelijke dorst naar God? Je zult alleen drinken als je dorst hebt. Wanneer je je leven vult met de dingen van deze wereld, blijft er niet veel tijd en energie meer over voor God. Zelfs een gebakje is niet lekker meer voor iemand die 'vol' zit. Laat je hart op de eerste plaats uitgaan naar Gods Koninkrijk en leer nee te zeggen tegen de vele andere dingen die proberen je emoties, verstand en hart te vullen. Je geestelijk leven is het allerbelangrijkste.

Gods leven is niet alleen in je. Het zal ook door je heen stromen naar de mensen om je heen. De vrede, de blijdschap, de kracht van God zullen jouw omgeving veranderen. Jezus is ons voorbeeld. Hij liet het levende water van God door Hem heen stromen. Het veranderde de mensen om Hem heen.


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken