Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Blijf in Mijn liefde (Jh 15:9-12)

benvanmierlo.jpg

Johannes 15:9-12 (Herziene Statenvertaling)
9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.
10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.
11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

Jezus had Zijn leerlingen lief zoals de Vader Hem had liefgehad. Jezus was transparant. Hij hield niets achter van wat Hij van de Vader had ontvangen. Zijn verlangen was om alles te delen wat Hij van de Vader had ontvangen. Hij kon niet anders. Hij was immers één met Zijn Vader.

Wat de Vader wilde, dat wilde de Zoon. Jezus had de Vader lief en daarom hield Hij Zijn geboden. Door Zijn geboden te bewaren, bleef Hij in de liefde van de Vader en bleef de liefde van de Vader in Hem. God, de Vader, is liefde en de Zoon is ook liefde. Die eenheid geeft blijdschap.

De opdracht is om ook elkaar lief te hebben zoals de Here Jezus ons heeft liefgehad. Het voorbeeld van Jezus behoren we weer uit te dragen. Zoals de liefde van de Vader door Jezus heen stroomde, zo wil Jezus weer dat Zijn liefde door ons heen stroomt naar elkaar en naar de mensen om ons heen.


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken