Home

Agenda

Samenkomst
zo 24 sep 2017 - 10:00 uur
Groeitraject 'Een verschil maken' / Stap 3 - Dien anderen
Samenkomst
zo 1 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Groeitraject - Stap 1
di 3 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 1: Volg Jezus
Samenkomst
zo 8 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker: Jaap Kooy
Groeitraject - Stap 2
di 10 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 2: Raak Betrokken
Samenkomst
zo 15 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Groeitraject - Stap 3
di 17 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 3: Dien Anderen

Start Seizoen September 2017

Wie uit God geboren is, zondigt niet (1 Jh 5:18-19)

benvanmierlo.jpg

1 Johannes 5:18-19 (Herziene Statenvertaling)
18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.
19 Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.

Een paar verzen terug zegt Johannes: Als iemand een broeder ziet zondigen, dan moet hij tot God bidden. Hier staat echter dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar een broeder is toch uit God geboren? Johannes heeft het in zijn brief afwisselend over je geestelijke positie in Christus en je natuurlijke positie in deze wereld. Iemand die uit God geboren is, kan niet zondigen, want het zaad van God is in hem. En God zondigt niet. In Christus ben je een nieuwe schepping en die is volmaakt.

Maar laat je je leiden door de Geest? Wandel je door de Geest? Of laat je je leiden door je oude natuur (het vlees)? Dat past niet bij je als je uit God geboren bent. Wie uit God geboren is, overwint het vlees. Het is echter wel belangrijk waar je je hart naar uit laat gaan. Zoek je God en Zijn Koninkrijk? Luister je naar de Geest? Wandel je door de Geest? Dan brengt dat leven en overwinning voort. Wij zijn van God. We zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld.


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken