Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Wandelen in de werken die God tevoren heeft bereid (Ef 2:10)

benvanmierlo.jpg

Efeziërs 2:10 (Telosvertaling)
10 Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.

God heeft ons gemaakt. Hij heeft alle mensen gemaakt. In de engelse Amplified vertaling staat: We zijn Gods eigen vakmanschap, herschapen in Christus, opnieuw geboren. We zijn door God gemaakt en in Christus opnieuw geboren. Onze geest is herschapen in Christus.

Jezus deed de werken van de Vader. Of anders gezegd: de Vader deed Zijn werken door Jezus heen. Jezus en de Vader waren een. Jezus deed altijd de wil van de Vader en zag daardoor ook zoveel vrucht. Alles wat Hij ondernam, lukte. Hij leefde het Koninkrijk van God op aarde.

Jezus wandelde in het plan wat de Vader voor Zijn leven had. Hij stichtte geen gemeenten. Hij was gekomen om te sterven aan het kruis voor de zonde van de gehele mensheid. Elk detail was voorzegd en het liep zoals God had gepland. Hij wandelde in gehoorzaamheid maar heel veel kon Hij zelf niet bepalen. De Vader leidde Zijn leven.

Die nieuwe mens in ons is volmaakt en wil ook alleen voor God leven. In Christus kunnen wij ook de werken van de Vader doen. Zijn Geest woont in ons. God heeft een plan met ons leven. Hij heeft ons gaven en talenten gegeven. Hij heeft ons een persoonlijkheid gegeven. We zijn uniek. We hoeven onszelf niet te vergelijken. Onze waarde hangt niet af van de mensen om ons heen of hun waardering. We willen slechts wandelen in wat God voor ons heeft bedacht. We willen doen wat Hij van ons vraagt. Onze identiteit en vervulling is in Hem. Als we Hem volgen, naar Hem luisteren en doen wat Hij zegt, dragen we de meeste vrucht. Hij zorgt voor de rest.

Het eerste is om in Christus te zijn, opnieuw geboren. Vervolgens willen we wandelen in de werken die God tevoren heeft bereid. Niet meer en niet minder.


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken