Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Gods beloften zijn altijd waar (2 Ko 1:18-20)

benvanmierlo.jpg

2 Korinthiërs 1:18-20 (Herziene Statenvertaling)
18 Maar God is getrouw: ons woord tot u is niet ja en nee geweest.
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheüs, was niet ja en nee, maar ons woord is in Hem ja geweest.
20 Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

God houdt Zich altijd aan Zijn Woord. Al Zijn beloften zijn ja en amen. God is betrouwbaar. Wat Hij zegt, dat doet Hij ook.

We hebben echter geduld en volharding nodig om te verkrijgen hetgeen Hij heeft beloofd. Dat geduld hebben we niet nodig omdat God niet gewillig zou zijn. Het is echter belangrijk dat wij groeien naar het moment dat wij de belofte kunnen ontvangen. God gaf Jozef een droom en hij zag zijn broers voor hem buigen. Die belofte kwam niet onmiddellijk uit. Jozef ging door heel wat beproevingen heen, maar uiteindelijk kwam het moment dat de belofte in vervulling ging.

Wij mogen leren Gods wegen te kennen. In Psalm 103 vers 7 staat dat God aan Mozes Zijn wegen bekendmaakte en aan het volk Zijn daden. Mozes zag dat ze op weg waren naar het Beloofde Land. Ze zaten nu wel in de woestijn, maar God zou ze naar een land van melk en honing brengen. Daardoor kon Mozes geduldig de woestijnperiode verdragen. Hij had visie. Het volk keek niet verder dan de woestijn. Ze hadden honger en begonnen te klagen. God liet Zijn daden zien en gaf ze te eten. Ze hadden dorst en begonnen te klagen. God liet Zijn daden zien en gaf het te drinken. God wil Zijn wegen laten zien zodat we verder kunnen kijken dan Zijn daden en met volharding kunnen wandelen richting de vervulling van Zijn beloften.


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken