Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Jouw inspanning in de Heer is niet tevergeefs (1 Ko 15:58)

benvanmierlo.jpg

1 Korinthiërs 15:58 (Herziene Statenvertaling)
58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

Onder 'het werk van de Heer' en 'inspanning in de Heer' verstaan we niet automatisch alles wat je voor de Heer doet. Het betekent dat je doet wat de Heer van je vraagt. Je volgt Hem. Hij kan dan Zijn werken door jou heen doen. Dat deed Jezus. Jezus gehoorzaamde de Vader. Hij ging naar het kruis en droeg de straf van de gehele mensheid. Dat was niet tevergeefs. Hij zorgde daardoor dat elk mens eeuwig leven zou kunnen ontvangen. De weg naar de hemel, naar het eeuwig leven is nu open voor iedereen.

Wanneer je doet wat de Heer van je vraagt, draag je altijd vrucht in het Koninkrijk van God. Dat hoeft niet altijd (direct) te zien zijn in deze wereld. Toen Jezus aan het kruis riep 'Het is volbracht', zag Hij niet onmiddellijk het resultaat. Iedereen had Hem verlaten. Hij had geen kerkgenootschap gesticht. Hij had de Romeinen niet verjaagd. De Godsdienstige leiders hadden Hem niet als Messias erkend. Toch had Hij de grootste overwinning aller tijden behaald. Het zou na Zijn dood en opstanding duidelijk worden.

Blijf gehoorzaam aan de roeping die je hebt ontvangen. Blijf Hem trouw volgen en gehoorzamen. Het maakt niet uit of mensen je zien en waarderen. Je draagt zo geestelijk vrucht en dat zal uiteindelijk altijd effect hebben.


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken