Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Op aarde of gestorven, we leven met Hem! (1 Th 5:9-10)

benvanmierlo.jpg

1 Thessalonicenzen 5:9-10 (Nieuwe Bijbelvertaling)
9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.
10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven.

Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. Zodra iemand Jezus erkent als zijn Heer en Redder, is hij gered. Hij ontvangt eeuwig leven.

Dat gebeurt met zijn geest. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Redding betekent dat je geestelijk opnieuw geboren wordt. Je ontvangt volmaakt eeuwig leven in je geest. Je geest is wie je werkelijk bent. Je ziel (denken en gevoel) en lichaam zijn niet onmiddellijk volmaakt. Dit kun je concluderen uit het feit dat Paulus hier zegt dat je samen met Hem leeft, of je nu op aarde bent of gestorven bent. Het klinkt raar voor iemand die niet geestelijk ziet. Hoe kun je nu leven met Hem als je gestorven bent?

Maar je geest is nu juist waar het om gaat. Als je Jezus kent, dan sterf je nooit meer geestelijk. Je lichaam sterft nog wel een keer, maar dat is voor een gelovige niet sterven, maar afleggen en bekleed worden met je onvergankelijke, geestelijk lichaam. Je krijgt dan een lichaam zoals Jezus had toen Hij uit de doden opstond.

Wat Paulus in deze brief zegt komt overeen met wat Jezus in het evangelie van Johannes ook al zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken