Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Christus is alles in allen (Ko 3:9-11)

benvanmierlo.jpg

Kolossenzen 3:9-11 (Herziene Statenvertaling)
9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.

Als je opnieuw geboren wordt in het Koninkrijk van God dan heb je de oude mens afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. Geestelijk gezien ben je een nieuwe schepping. Die nieuwe mens is geschapen naar het beeld van God.

Je hebt niet je best hoeven doen om een nieuwe schepping te worden. Je achtergrond, nationaliteit, maatschappelijke positie, opleiding, tradities of opvoeding helpen je op geen enkele wijze hierbij. Wij kunnen onder de indruk zijn van al deze dingen. Voor God telt alleen een hart dat in Jezus gelooft. Je wordt een nieuwe schepping door je geloof in Jezus. Het is een genadegave van God. Hij heeft het voor je verdiend doordat Zijn Zoon aan het kruis stierf. Jij kunt het alleen ontvangen.

Daarom kunnen we ook niet roemen op onszelf. Veel mensen presteren en vergelijken. Maar we kunnen nooit voldoen aan Gods standaard van volmaaktheid en vergeleken met Hem zijn we nergens uit onszelf. Daarom heeft Christus alles voor ons bewerkt. Hij heeft onze straf gedragen. Hij heeft ons vrijgekocht van de zonde en ons eeuwig leven gegeven. Hij heeft ons Zijn Geest gegeven. Hij is alles in allen. En Hem komt toe alle eer!


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken