Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Gods geheim is Christus zelf (Ko 2:1-3)

benvanmierlo.jpg

Kolossenzen 2:1-3 (Groot Nieuws Bijbel)
1 Ik wil graag dat u beseft hoe ik mij met alle kracht inspan voor u, voor de mensen in Laodicea en voor zoveel anderen die mij nooit in levenden lijve gezien hebben.
2 Ik doe dat om hen te bemoedigen en in liefde bijeen te houden, en hen rijk te maken met een volledig inzicht. Dan zullen ze Gods geheim leren kennen, namelijk Christus.
3 In hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.

Paulus spande zich met alle kracht in voor de mensen in Laodicea. Hij had er alles voor over dat ze Christus zouden leren kennen. Gods geheim is Christus zelf. In Christus zijn namelijk alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.

In Christus hebben we namelijk alles ontvangen. In Christus zijn we vergeven. In Christus zijn we gerechtvaardigd. In Christus hebben we eeuwig leven ontvangen. In Christus zijn we heilig. In Christus zijn we volmaakt. In Christus hebben we een plaats in de hemelse gewesten aan de rechterhand van de Vader. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. In Christus zijn mede-erfgenaam van de beloften. In Christus hebben we autoriteit over de gehele legermacht van de duisternis. In Christus zijn we verzegeld met de Heilige Geest. In Christus zijn we aanvaard als kinderen van de Vader. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Alle eer aan Hem!


Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken