Home

Agenda

Samenkomst
zo 22 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker: Astrid Feddes
Samenkomst
zo 29 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker: Esther Brouwer
Samenkomst
zo 5 nov 2017 - 10:00 uur
Spreker:
CGT 1
di 7 nov 2017 - 19:30 uur
Connect Groepleiders Training 1
Samenkomst
zo 12 nov 2017 - 10:00 uur
Spreker: Daniel Renger
CGT 2
di 14 nov 2017 - 19:30 uur
Connect Groepleiders Training 2

Even voorstellen...

Wij zijn een enthousiaste en open familiekerk en heten je van harte welkom!
We willen je graag ontmoeten. Je bent kostbaar en je hebt een bestemming. God heeft een plan voor jouw leven!

Mocht je je thuisvoelen bij ons, dan willen we je graag helpen om je bestemming te vinden. Ook kun je met jouw unieke gaven en talenten anderen helpen hun bestemming te vinden. God wil jou gebruiken om Zijn Koninkrijk hier op aarde te bouwen.

Op deze site vind je veel informatie, maar mocht je niet vinden wat je zoekt, neem dan gerust contact met ons op:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-12586334

Het belang van je geestelijke familie (Mt 12:46-50)

benvanmierlo.jpg

Mattheüs 12:46-50 (Herziene Statenvertaling)
46 En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken.
47 Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken.
48 Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?
49 En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders.
50 Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.

De moeder en broers van Jezus wilden Hem spreken. Jezus wijst naar Zijn discipelen en zegt dat dat Zijn moeder en broers zijn. Wat wil Jezus hiermee zeggen? Hij zal niet de bedoeling hebben gehad om Zijn moeder en broers af te wijzen. Hij had zeker respect voor hen zoals Hij elk mens met respect behandelde.

De prioriteiten van Jezus lag bij het Koninkrijk van God. Jezus benadrukte het belang van een geestelijke familie. Wie de wil doet van Zijn Vader, die is familie van Jezus. Jezus deed namelijk de wil van de Vader. Hij was verbonden met Zijn Vader. Hij was één met Zijn Vader. Hij was bezig met de wil van Zijn Vader. Jezus liet Zich niet door Zijn natuurlijke familie weerhouden van het doen van de wil van Zijn Vader.

Natuurlijke banden kunnen sterk zijn. Je familie kan een grote invloed op je hebben gehad. Maar als je tot geloof komt, dan word je een kind van God. Je wordt lid van een geestelijke familie en God is je hemelse Vader. Je hoeft geen produkt te blijven van je verleden. Je bent een nieuwe schepping. Je gaat nu veranderen naar het beeld van je hemelse Vader. Als je nu zegt 'het zit in de familie', dan bedoel je dat je deel hebt gekregen aan Gods natuur. Zijn liefde is in jouw hart uitgestort. Jouw geestelijke afkomst en natuur zijn nu het belangrijkste. De Geest van de Vader woont en werkt in je.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken