Home

Agenda

Samenkomst
zo 24 sep 2017 - 10:00 uur
Groeitraject 'Een verschil maken' / Stap 3 - Dien anderen
Samenkomst
zo 1 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Groeitraject - Stap 1
di 3 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 1: Volg Jezus
Samenkomst
zo 8 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker: Jaap Kooy
Groeitraject - Stap 2
di 10 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 2: Raak Betrokken
Samenkomst
zo 15 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Groeitraject - Stap 3
di 17 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 3: Dien Anderen

Start Seizoen September 2017

Gebed om arbeiders voor de oogst (Mt 9:36-38)

benvanmierlo.jpg

Mattheüs 9:36-38 (Herziene Statenvertaling)
36 Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.
37 Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
38 Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Jezus reisde rond en zag de nood van de mensen om Zich heen. Hij zag dat ze vermoeid en verstrooid waren. Mensen waren moe van het leven. Ze leefden zonder bestemming. Ze hadden geen doel in hun leven. Ze wisten niet waarvoor ze leefden. Dat zien we nu ook om ons heen.

Jezus was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Hij was zeer begaan met hen. Dat was zijn reactie op wat Hij zag en opmerkte. Als mens kon Jezus niet iedereen helpen. Hij kon maar op één plaats tegelijk zijn. Hij zag dat de oogst groot was. Er zijn vele arbeiders nodig.

Jezus leert Zijn discipelen daarom te bidden tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Wij kunnen niet in eigen kracht of op eigen initiatief gaan oogsten. Het is belangrijk dat we weten dat we gezondenen zijn. We hebben een opdracht van de Vader gekregen. We gaan in Zijn Naam. Hij heeft ons gezonden. Hij vult ons met Zijn Geest en Zijn kracht. De discipelen van Jezus moesten ook wachten in Jeruzalem op de uitstorting van de Heilige Geest.
Het is ook goed om te beseffen dat het Zijn oogst is. De gemeente, de kerk is niet van ons. Het is het lichaam van Christus.

Dit gebed staat in de Bijbel omdat het altijd geldig is. God verlangt arbeiders uit te zenden in Zijn oogst. Ben jij beschikbaar? Ben jij bewogen?

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken