Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Wees navolgers van Christus (Ef 5:1-2)

benvanmierlo.jpg

Efeziërs 5:1-2 (Herziene Statenvertaling)
1 Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,
2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Eigenlijk staat er dat we navolgers van God behoren te zijn. In vers 2 wordt dat echter concreet gemaakt door te wijzen op Christus. Christus is ons voorbeeld. Het is blijkbaar mogelijk anders vraagt God het niet van ons.

We kunnen navolgers zijn omdat we Zijn geliefde kinderen zijn. We hebben dezelfde natuur als onze Hemelse Vader. De Heilige Geest woont namelijk in ons als we opnieuw geboren zijn. Je kunt het ook alleen als je weet dat je 'geliefd' bent. Je hoeft niets meer te verdienen of te bewijzen. Je identiteit ligt in het feit dat je een kind van de Allerhoogste God bent. Hij is je Vader. Hij heeft je aanvaard. Hij houdt van je. Vanuit die liefde kun je groeien en veranderen.

Christus heeft Zichzelf overgegeven als een offergave en slachtoffer. Hij deed dat in het natuurlijke om geestelijk de grootste overwinning aller tijden te behalen. Als je God liefhebt, bewaar je Zijn geboden. Daarvoor moet je een prijs betalen in de natuurlijke wereld. Je doet niet mee met de wereld. Je reageert anders. Je zegt 'nee' tegen verleidingen en verzoekingen. Je gehoorzaamt en volgt Christus. Dat vraagt offers maar is een aangename geur voor God. En God zal dat zeker belonen. Je draagt geestelijk vrucht en verzamelt schatten in de hemel. Wees een navolger van Christus!

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken