Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Wet doet zonde kennen, geloof maakt vrij (Gl 3:19-26)

benvanmierlo.jpg

Galaten 3:19-26 (Nieuwe Bijbelvertaling)
19 Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven.
20 Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God handelt alleen.
21 Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken.
22 Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen.
23 Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden.
24 Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen.
25 Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht,
26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.

God had al aan Abraham belooft om hem te zegenen en alle volken in hem. De wet kwam zo'n vierhonderd jaar later. Waarom? Je vertelt een kind eerst wat het wel en niet mag. Pas als het kind het weet en jouw gebod toch overtreedt, zul je het kind straffen. De mens zondigde en was al gescheiden van God. God wilde dat de mens dat nog beter ging beseffen. Daarom gaf Hij de wet. De wet maakte niet dat de mens ging zondigen. De mens zondigde al. Het maakte de mens alleen duidelijker dat hij zondigde.

De wet kon niemand redden, maar alleen de zonde duidelijk maken. Elke keer als we de wet overtreden, worden we geconfronteerd met de gevolgen van veroordeling en schuld. Daardoor besefte de mens dat ze een redder nodig hadden.

Jezus Christus is ons niet komen redden via de wet. De wet zegt dat iemand zelf moet sterven als hij de wet overtreedt. De wet zegt niet dat iemand anders voor jou moet sterven. Dat Jezus dat heeft gedaan, staat niet in de wet. Dat deed Hij vrijwillig uit pure liefde voor jou en mij en de gehele wereld. Hij deed iets wat de wet niet vraagt maar wel toelaat. Hij heeft plaatsvervangend de doodstraf op Zich genomen. Dat is liefde. Wanneer je door geloof Zijn plaatsvervangende straf voor jou accepteert, word jij vrijgesproken. Je bent dan volkomen vrij en wordt Gods kind.
Het enige doel van de wet was om zonde te doen kennen en te wijzen op de mogelijkheid tot vrijspraak door het geloof in Jezus.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken