Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Een 'ja' op aarde is een 'ja' in de hemel (Mt 16:15-19)

benvanmierlo.jpg

Mattheüs 16:15-19 (Herziene Statenvertaling)
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19 En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Jezus vroeg aan Zijn leerlingen wie ze dachten dat Hij was. En Petrus belijdt en verklaart dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God.
Jezus antwoordt komt er op neer dat Hij zegt dat Hij ZIJN gemeente zal bouwen op grond van wat mensen uit geloof zullen belijden en verklaren. Romeinen 10:9 zegt: Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered.

We kunnen dus de toegangsdeur tot het Koninkrijk openen door Jezus als Heer te belijden en met ons hart te geloven. Daardoor accepteren we Jezus als onze Redder.

Op dezelfde manier kunnen we ook genieten van alles in het Koninkrijk van God. Wat we hier op aarde in geloof bindend verklaren, is gebonden in de hemel. De vertaling van de verzen 18 en 19 uit de engelse Message Bijbel zegt het heel mooi:

18 En nu zal ik je vertellen wie jij bent. Jij bent Peter, een rots. Dit is de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, een kerk die met zoveel kracht zal groeien dat zelfs de poorten van de hel niet overeind kunnen blijven.
19 En dat is nog niet alles. Je hebt vrije en volledige toegang tot het Koninkrijk van God. Je hebt sleutels om welke deur dan ook te openen. Er is geen scheiding meer tussen hemel en aarde. Een 'ja' op aarde is een 'ja' in de hemel. Een 'nee' op aarde is een 'nee' in de hemel.

Door ons spreken in geloof bewegen we hemel en aarde. We brengen zo het Koninkrijk van God op aarde. We kunnen 'ja' zeggen tegen genezing en de vrede van God. We kunnen 'nee' zeggen tegen de werken van de duisternis. Een 'ja' op aarde is een 'ja' in de hemel. Een 'nee' op aarde is een 'nee' in de hemel.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken